Hvis du bruger for meget tid på at sikre stabil drift

Så er det tid til at snakke IT Outsourcing

IT Outsourcing giver forretningskritisk drift

Digitalisering accelererer den forretningsmæssige betydning af IT og øger presset på IT-udvikling. Samtidig stiller det teknologiske spring fra traditionel IT til cloud services helt nye krav til IT-arkitektur og drift på tværs af flere platforme fra varierende leverandører.

TDC Hosting er din IT-driftspartner, med fokus på forretningskritisk drift af infrastruktur, operativsystem og applikationer på tværs af traditionel IT og cloud services. 

Vores IT Outsourcing services kan illustreres i nedenstående model: 

Vi baserer vores IT Outsourcing driftskoncept på:

 • Driften af flere end 10.000 servere for over 500 større virksomheder
 • En førende egen lokal Cloud
 • MPLS opkobling til og drift af globale Clouds som Azure
 • Nye og fuldt virtualiserede datacentre, som understøtter højere sikkerhed, lavere omkostninger og større fleksibilitet via end-to-end automatisering af processer og services
 • Ressourcer, kompetencer og processer til at sikre forretningskritisk drift 24/7
 • Handlingsorienterede medarbejdere med et stærkt engagement i løsningen af dine behov – vores kunder kommer altid først.

Outsourcing skaber værdi for din forretning

IT Outsourcing understøtter udviklingen i markedet, hvor IT-afdelingen er under stigende pres fordi:

 • Forretningen har et stigende behov for, at IT-afdelingen kan understøtte digitaliseringen og den afledte udvikling af strategiske applikationer.
 • Stigende krav til fleksibilitet øger behovet for nye teknologier og automatiserede processer.
 • Behovet for 24/7 forretningskritisk drift stiger med de stigende konsekvenser af ustabil drift med afledt nedetid, lav performance, driftstab og tab af anseelse i markedet.
 • Cloud udviklingen medfører hybride platforme med afledt behov for specialister inden for flere systemer, samtidig med at kompleksiteten i at skabe et overblik og styre flere leverandører stiger.
 • Selvbetjeningsbølgen slår igennem alle aspekter af livet, lige fra netbanken til køb af tøj og kontakt med det offentlige.

Ved at outsource driften af IT frigiver du ressourcer til de områder, hvor du skaber mest forretningsmæssig værdi. Samtidig styrker du den forretningskritiske drift ved at overlade ansvaret til en driftspartner, som har kritisk masse på teknologier, kompetencer og processer til at møde forretningens krav. Sidst men ikke mindst sikrer det lavere omkostninger og et optimeret cash flow.

Stærkt IT Outsourcing partnerskab via kundefokus og fleksibilitet

Succesfuld outsourcing forudsætter et stærkt partnerskab. Med stigende behov for dynamisk udvikling og ændringer for at imødekomme forretningens behov, skal der være et match i virksomhedskultur for at opnå et tæt samarbejde med god kemi og tæt kommunikation.

Vi er uformelle og i øjenhøjde, samtidig med at vi er tilgængelige med adgang til højtuddannede og kompetente specialister. Det, at vi har et fælles kundeejerskab i virksomheden, betyder, at vi har en fælles best practice og en høj grad af videndeling og disciplineret driftsdokumentation – på tværs af hele organisationen. Når vi dokumenterer, så er det ikke for dokumentationens skyld. Vi gør det dér, hvor det skaber værdi for dig. Vi arbejder struktureret med processer, hvor det skaber værdi – men forstår også, at det kan være nødvendigt at fravige en proces for at bevare agiliteten.

Vi er den lille IT Outsourcing virksomhed, der har vokset sig stor og undervejs opbygget erfaring og services i tæt samarbejde med kunderne. Derfor er vi handlingsorienterede og stærkt engagerede i løsningen af dine behov. Vores kunder kommer altid først!

Virtualiserede datacentre sikrer høj service til konkurrencedygtige priser

Gartner spår, at paradigmeskiftet til det softwaredefinerede, virtuelle datacenter, som illustreret herover, sker i løbet af de næste 24 måneder. Det skaber fundamentet for cloud services. De IT Outsourcing aktører og virksomheder, der ikke tager det tigerspring, vil langsomt, men sikkert hægtes af, som følge af mere fleksible services til markant lavere omkostninger.

Vi kan håndtere jeres særlige krav med forberedt og skalerbar integration op mod standardløsninger.

Vores lokale softwaredefinerede datacenter sikrer effektive leverancer af computing, network og storage og muliggør automatisering af interne processer, så jeres forespørgsler løses hurtigere og uden menneskelige fejl.

En to-center løsning kombineret med IP-core forbindelse imellem datacentrene muliggør failover funktionalitet med maksimal sikkerhed til markant lavere omkostninger.

Vores førende ITSM system sikrer, at vi kan håndtere individuelle service levels, services, change håndtering og integrere til kunders/ partneres ITSM systemer.