Hvis det er svært at bevare styringen når IT-kravene eksploderer

Så er det tid til at snakke IT-Outsourcing

Implementering af projekter

Vores egenudviklede projektmodel bygger på omfattende erfaring. Implementeringen af et projekt er kritisk, fordi det kræver et tæt samarbejde mellem dig, dine partnere og leverandører og fordi de forretningsmæssige konsekvenser er høje med risiko for nedetid og tab af data.

Vi tager ansvaret for implementeringen og har særligt fokus på at få etableret forbindelse fra den eksisterende løsning til vores datacentre, fordi der ofte opstår mange tekniske spørgsmål ved tilslutning af fiber, MPLS eller site-to-site VPN. 

 

Vi laver et ”health check” på jeres eksisterende Active Directory, for at se om vi kan optimere performance og sikkerhed samtidig med flytningen. Vi har stort fokus på risikostyring, som er centralt når flere parter på samme tid har adgang til at arbejde med systemerne.

Via workshops sikrer vi forståelse af jeres virksomhed og de specifikke behov, så vi kan understøtte jeres forretning bedst muligt.